Autoklawowalne osłony

coversSterylizowalne osłonki na ruchome pokrętła.
Pozwalają zmniejszyć ryzyko wystąpienia infekcji krzyżowych.

TOP