Oświetlacz LED

oswietlacz-led

Oświetlacz LED charakteryzujący się bardzo jasnym światłem (50klux) o temperaturze barwy 6000 Kelvinów zbliżonym światłu słonecznemu.

W oświetlaczu zastosowana jest dioda o mocy 80 Watt i żywotności 50000 godzin. Urządzenie jest bardzo ekonomiczne ze względu na minimalne koszty eksploatacyjne oraz niski pobór prądu.

Mikroskop z tym oświetleniem spełnia warunki urządzenia innowacyjnego.

Oświetlenie LED jest najczęściej stosowanym oświetleniem w mikroskopach zabiegowych.

TOP