Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U.2014/1182 j.t. z późn. Zmianami) przez Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich i ich poprawienia lub usunięcia.”

TOP 
desi fuck
fuck xnxx
xxx videos
hdxnxx
indiantube
desi porn
porn fuck
porn fuck
xnxx 4k
xvideos xxx
clips xxx