Zgoda na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

“Wyrażam zgodę na używanie Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksanrdowska 127 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).”

TOP 
desi fuck
fuck xnxx
xxx videos
hdxnxx
indiantube
desi porn
porn fuck
porn fuck
xnxx 4k
xvideos xxx
clips xxx