Zgoda na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną

„Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną od Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204. z późn. Zmianami) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”

TOP 
desi fuck
fuck xnxx
xxx videos
hdxnxx
indiantube
desi porn
porn fuck
porn fuck
xnxx 4k
xvideos xxx
clips xxx