tran

Programy UE

Wynik postepowania
Opublikowano: środa, 23, września 2020

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie oferty na zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dnia 11.09.2020r., dotyczącej zakupu usługi doradczej związanej z rejestracją produktu medycznego Kolposkop SmartOPTIC w
zakresie: opłaty podstawowej wraz z wizytacją Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Republiki Białoruskiej oraz testami kolposkopu w białoruskich laboratoriach specjalistycznych, w ramach Zadania 1 projektu pn. „Wdrożenie strategii wejścia na nowy zagraniczny rynek zbytu przez Seliga Microscopes Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, priorytetu II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, II.2.1 Modele biznesowe MŚP Wdrożenie nowego modelu biznesowego.

Jednocześnie informujemy, że oferentem (Wykonawcą) wybranym w powyższym postępowaniu została firma:

LLC "RESTORIYA"
prospect Dzerzhinskogo 69/2
220116 Mińsk, Białoruś
NIP 190804456

Oficjalna informacja dotycząca wyniku postępowania z dnia 22.09.2020r.
wraz ze sposobem upublicznienia znajduje się do pobrania w poniższym
linku: Informacja o wyniku postępowania

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe
Opublikowano: piątek, 11, września 2020

Firma Seliga Microsopes Sp. z o. o., która ubiega się o dofinansowanie w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: II.  INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Działanie: II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
Poddziałanie: II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP
RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18

Zamieszcza zapytanie ofertowe na zakup usługi doradczej związanej z rejestracją produktu medycznego Kolposkop SmartOPTIC w zakresie: opłaty podstawowej wraz z wizytacją przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Republiki Białoruskiej oraz testami kolposkopu w białoruskich laboratoriach specjalistycznych.

wzór formularza ofertowego oraz pozostałych wymaganych dokumentów dostępne są pod linkami:
Zapytanie ofertowe – usługa doradcza
Załącznik 1: Formularz ofertowy
Załącznik 2: Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 3: Oświadczenie o znajomości języka rosyjskiego
Załącznik 4: Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu
Załącznik 5: Oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych

 

 

 

 

Realizacja projektu
Opublikowano: poniedziałek, 22, październik 2019

projekt

 

----

Zapytanie ofertowe
Opublikowano: poniedziałek, 30, wrzesień 2019 

 

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie oferty na zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 20.09.2019r. dotyczącego zakupu usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynku białoruskim oraz organizacją targów, w tym przygotowanie i druk katalogu produktu i przygotowanie i druk materiałów reklamowych na potrzeby prezentacji Zamawiającego oraz produktu podczas targów międzynarodowych w Mińsku, w ramach Zadania 2 projektu pn. „Wdrożenie strategii wejścia na nowy zagraniczny rynek zbytu przez Seliga Microscopes Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, priorytetu II.
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, II.2.1 Modele biznesowe MŚP Wdrożenie nowego modelu biznesowego.

Jednocześnie informujemy, że oferentem (Wykonawcą) wybranym w powyższym postępowaniu została firma:

LLC RESTORIYA
prospect Dzerzhinskogo 69/2, room 57
220116 Minsk, Belarus
NIP 190804456

Oficjalna informacja dotycząca wyniku postępowania z dnia 20.09.2019r.
wraz z sposobem upublicznienia znajduje się do pobrania w poniższym linku:

Informacja o wyniku postępowania

 

----

Programy UE
Opublikowano: piątek, 20, wrzesień 2019

 

Szanowni Państwo,

Firma Seliga Microsopes Sp. z o. o., która ubiega się o dofinansowanie w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: II.  INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Działanie: II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
Poddziałanie: II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP
RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18

Zamieszcza zapytanie ofertowe na zakup usługi doradczej związanej z doborem nowych partnerów biznesowych
na rynku białoruskim, wsparciem organizacyjnym uczestnictwa w targach w Mińsku oraz działania promocyjne.

Wzór formularza ofertowego oraz pozostałych wymaganych dokumentów  dostępne są pod linkami:

Zapytanie ofertowe – usługa doradcza
Załącznik 1: Formularz ofertowy
Załącznik 2: Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 3: Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu
Załącznik 4: Oświadczenie o posiadanych zasobach kadrowych

 

TOP 
desi fuck
fuck xnxx
xxx videos
hdxnxx
indiantube
desi porn
porn fuck
porn fuck
xnxx 4k
xvideos xxx
clips xxx